o mne

Som dlhoročným jachtárskym nadšencom, moja láska k lodiam a vode ma sprevádza celým osobným ale aj profesionálnym životom. Ako predseda a člen najväčšieho jachtárskeho klubu na Slovensku - YC SLOVAN Bratislava som zároveň pretekárom, rozhodcom, zakladateľom a organizátorom viacerých regát.

Na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, Strojníckej fakulte som absolvoval odbor Stavba lodí. Svoj profesionálny život som začal ako konštruktér v bratislavskej Lodenici a dlhé roky sa venujem projekčnej a znaleckej činnosti.

Bol som spoluzakladateľom časopisu H2O, ktorý sa špecializoval na problematiku plavby, plavidiel, jachtingu a ďalších s vodou spojených aktivít.

Vo svojej činnosti využívam dlhoročné praktické i teoretické poznatky z projektovania lodí, skúsenosti z mnohých plavieb po moriach a vnútrozemských vodných cestách, ale aj z rôznych štúdijných pobytov vo viacerých lodeniciach v Európe.

Z mojej rysovacej dosky a neskôr počítača vyšli projekty športových, rekreačných, záchranných, pracovných i obchodných plavidiel a tiež rôznych plávajúcich zariadení, ako sú pristávacie pontóny, houseboaty a technické zariadenia.

sluŽby

Projekty

Vypracovanie návrhov a projektov pre stavby, rekonštrukcie alebo úpravy plavidiel.

Znalecké posudky

Vypracovanie znaleckých posudkov v odbore Vodná doprava, Technický stav a odhad hodnoty plavidiel a plávajúcich zariadení, posudky na plavebné nehody, poradenstvo, expertízy pre rekonštrukcie, opravy, predaj, financovanie kúpy, stavby a prestavby plavidiel.

Vzdelávanie

Prednášky, školenia a inštruktáže pre záujemcov o získanie oprávnenia Vodcu malého plavidla a Preukazu spôsobilosti na vedenie námorného rekreačného plavidla.

kontakt

Ing. Peter Šabo

Zvolenská 38,
821 09 Bratislava

+421 903 452 419
petersabo@petersabo.sk